Hydroizolačný systém FATRAFOL

Pri realizácií hydroizolácií a dosiahnutia celkovej spokojnosti zákazníka výhradne používame kvalitný hydroizolačný fóliový systém FATRAFOL, ktorý je možné členiť na:

 • Hydroizolačný systém FATRAFOL-S
 • Hydroizolačný systém FATRAFOL-H
 • Hydroizolačný systém FATRAFOL-B

Hydroizolačný systém FATRAFOL-S

Strešný izolačný fóliový systém FATRAFOL-S je určený pre vytváranie povlakových strešných krytín všetkých typov budov s plochou alebo šikmou strechou na stavbách obytných, verejných, správnych, priemyslových, poľnohospodárskych, športových apod. Vhodný je pre všetky konštrukčné riešenia izolácie striech, t.j. pre strechy jednoplášťové i dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelnou izolačnou vrstvou pod i nad krytinou, šikmé i bezspádové, pre strechy s pochôdznym a nepochôdznym povrchom, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnou úpravou, zavodnené apod.

Izolačný systém FATRAFOL-S sa skladá z fólie, doplnkových a pomocných materiálov.

Podľa typu fólie môže byť strešná krytina systému FATRAFOL-S kladená na všetky bežné podklady a to jak pri novostavbách, tak pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov.

Podľa druhu použitia rozlišujeme niekoľko typov strešných fólií:

Fatrafol 810 – základná strešná hydroizolačná fólia vystužená textilnou mriežkou. Fólia je vhodná i do požiarne nebezpečného priestoru.

Fatrafol 804 – doplnková nevystužená strešná hydroizolačná fólia, určená na členité povrchy a k vypracovaniu detailov.

Fatrafol 807 – strešná hydroizolačná fólia, na spodnej strane opatrená podložkou z netkanej textílie, určená pre renováciu asfaltových striech.

Fatrafol 808 – strešná hydroizolačná fólia na spodnej strane opatrená podložkou z netkanej textílie, určená je pre zelené strechy, strechy s násypom, dlaždicami...

Fatrafol 814 – strešná hydroizolačná fólia so zabudovaným skleneným rúnom, vrchná vrstva je opatrená protišmykovým dezénom. Fólia je určená na pochôdzne strechy, terasy, balkóny.

Aplikovaná strešná krytina nevyžaduje žiadnu údržbu a vyznačuje sa dlhodobou životnosťou.

Medzi základné úžitkové vlastnosti fólií FATRAFOL-S patrí:

 • Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
 • Štruktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu
 • Veľmi dobrá chemická odolnosť pred agresívnym vplyvom ovzdušia
 • Vysoká priepustnosť pre vodné páry
 • Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
 • Vynikajúca zvariteľnosť
 • Minimálne preťaženie nosnej konštrukcie strechy
 • Minimálne požiarne zaťaženie objektov
 • Hygienická a ekologická nezávadnosť

Použitie geotextílie

Geotextília plní tri základné funkcie v konštrukčnom predpise FATRAFOL S:

ochranná funkcia – (min. 300g/m2) vyrovnanie drobných nerovností podkladu a pri použití zaťažovacej vrstvy štrkového násypu na hydroizolačnú fóliu.

mikroventilačná – (min. 300g/m2, pri plnom debnení 500g/m2) zabezpečenie súvislej migrácie vodných pár pod celou plochou hydroizolačného povlaku

separačná – zabránenie priamemu kontaktu asfaltov a fólie, ktorý môže urýchliť starnutie izolačnej fólie PVC-P FATRAFOL ( min. plošná hmotnosť PP geotextílie 300g/m2), zabránenie kontaktu hydroizolačnej fólie s polystyrénom, ktorý môže byť poškodený zmäkčovadlami PVC-P fólie (min. plošná hmotnosť PP geotextílie 150g/m2).

Aplikáciou nekvalitnej geotextílie, prípadne jej úplnom vynechaní pri pokládke na pôvodné asfaltové hydroizolácie hrozí poškodenie hydroizolačnej fólie aj na zvislej ploche, čo sa v niektorých prípadoch prejaví do troch rokov od nevhodnej montáže vytváraním farebne odlišných fľakov v miestach, v ktorých hydroizolačná fólia stráca pružnosť. Pri pokládke hydroizolačnej fólie na tepelné izolácie z polystyrénu v ploche je nutné použitie geotextílie aj v prípade, že je použitý typ fólie FATRAFOL 817, ktorý nepotrebuje separáciu. Je potrebné použiť geotextíliu o min. plošnej hmotnosti 300g/m2 pre zabezpečenie mikroventilačnej vrstvy vzhľadom na pomerne veľký faktor difúzneho odporu polystyrénu pre vodné pary.

Zemný hydroizolačný systém FATRAFOL-H

Hydroizolačný systém FATRAFOL-H je súbor materiálov a konštrukčno-technologických predpisov pre zhotovenie povlakovej hydroizolácie proti vode stekajúcej aj tlakovej. Všetky hydroizolačné fólie v systéme FATRAFOL-H sú zároveň vynikajúcou protiradónovou bariérou.

Zemný izolačný systém FATRAFOL-H je určený pre obojstranne zabudované, spravidla jednovrstvové fóliové izolačné povlaky pri izolácií stavieb proti zemnej vlhkosti. Je určený pre vytváranie izolačných plášťov všetkých typov spodných častí stavieb – obytných, verejných, administratívnych, priemyslových, poľnohospodárskych, športových apod.

Vhodný je takmer do všetkých typov prostredia s rôznym stupňom biologickej i chemickej agresivity a trvalými teplotami od -20°C do +40°C.

Problémom nie je ani vytvorenie dostatočných tesných prestupov izolácií a opracovanie ďalších detailov pre zaistenie trvalej nepriepustnosti pre radón.

Podmienky montáže

Hydroizolačné fólie FATRAFOL sú spracovateľné v rozmedzí teplôt od -5 °C do +40 °C, bez poškodenia znášajú aj veľmi náhle a opakované striedanie teplôt a krátkodobo znášajú aj extrémne prehriatia (napríklad pri zvarovaní teplým vzduchom až 500 °C). Chemicky fólie FATRAFOL dobre odolávajú všetkým bežne sa vyskytujúcim prostrediam aj celému spektru chemikálií. Z hľadiska mechanických vlastností sa fólie FATRAFOL vyznačujú vysokou pevnosťou vťahu aj tlaku a zároveň vysokou prieťažnosťou. Vzniknuté deformácie sú pri tom v značnom rozsahu vratné (elastické).

Typy zemných fólií pre hydroizoláciu:

Fatrafol 803 – proti presakujúcej i tlakovej vode a proti pôsobeniu radónu

Stafol 914 – proti vlhkosti a pôsobeniu radónu

Ekoplast 806 – hydroizolačná fólia proti pôsobeniu radónu a stekajúcej vode ako aj vode tlakovej so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu ropných látok

FATRAFOL 803 je valcovaná a následne laminovaná fólia. Je vyrobená z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), polymérneho materiálu s vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami. Fólia je určená pre použitie ako izolačná vrstva izolačných systémov proti prenikaniu kvapalín a výluhov do spodných vôd a zároveň ako protiradónová bariéra. Používa sa obzvlášť k izoláciám zemných nádrží, šácht, poľnohospodárskych stavieb, skladísk priemyselných produktov, ktorých chemické pôsobenie zodpovedá odolnosti fólie danej osvedčením, prípadne garantovanej výrobcom.

Doplnkové hydroizolačné materiály pre opracovanie detailov

 • Kužeľ DRUH 10
 • Vlnovec DRUH 11
 • Riedidlo THF
 • Zálievková hmota Z-01
 • Tmel EMFIMASTIC PU 40

Medzi základné úžitkové vlastnosti týchto fólií patrí:

 • Vysoká pevnosť a prieťažnosť fólii
 • Trvalá pevnosť v tlaku
 • Vynikajúca zvariteľnosť
 • Odolnosť proti pôsobeniu agresívnych pozemných vôd
 • Pružnosť a ohybnosť za chladu
 • Výborná odolnosť proti perforácii
 • Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
 • Odolnosť proti mechanickému namáhaniu pri sadaní stavieb
 • Zdravotní a ekologická nezávadnosť
 • Funkčná spoľahlivosť a vysoká životnosť

Bazénový hydroizolačný systém FATRAFOL-B

Bazénový hydroizolačný systém FATRAFOL-B je určený pre vrchnú vrstvu plaveckých bazénov. Fólia má vynikajúce úžitkové vlastnosti, je príjemná na dotyk, slúži ako zábrana proti stratám vody priesakom a pre zlepšenie estetického vzhľadu bazénu.

Typy hydroizolačných bazénových fólií:

FATRAFOL 790 - je modifikovaná vinylová bazénová fólia vystužená vysokopevnostnou polyesterovou mriežkou. Je vyrábaná vo farbe bledomodrej, tmavomodrej, modrozelenej a bielej. Fólia je určená pre vrchnú vzhľadovú vrstvu bazénu ako zábrana proti stratám vody priesakom a slúži ako ochranná konštrukcia bazénov proti koróznym účinkom vody a chemikálií i pre zlepšenie estetického vzhľadu bazénu. Nová materiálová báza a polyolefinický charakter dáva fólii vynikajúce užívateľské vlastnosti a na dotyk príjemný povrch, veľmi dobrú chemickú odolnosť voči zlúčeninám a soliam, ktoré sú aplikované pre úpravu vody.

Medzi základné úžitkové vlastnosti fólie FATRAFOL 790 patrí:

 • Veľmi dobrá odolnosť proti vodám o rôznej tvrdosti
 • Výborná chemická odolnosť voči agresivite prostredia
 • Odolnosť proti mechanickému poškodeniu
 • Rýchle a bezproblémové opracovanie všetkých detailov
 • Vysoká elasticita a poddajnosť
 • Výborná zvaritelnosť
 • Výborná farebná stálosť proti ultrafialovému žiareniu
 • Odpudivosť povrchu fólie voči usadzovaniu nečistôt, ľahká údržba
 • Dlhodobá bezporuchová funkcia hydroizolácie
 • Prispôsobivosť členitosti podkladu
 • Hygienická a ekologická nezávadnosť

Jazerný hydroizolační systém FATRAFOL-J

Jazerná fólia AQUAPLAST 805 je určená k vykladaniu záhradných jazierok, ktoré sú vhodné pre pestovanie vodných rastlín i chov okrasných rýb a obojživelníkov. Fólia bráni stratám vody a priesakom.

Pretože fólia je dodávaná v šírke 1300 mm, odporúčame spájať fólie AQUAPLAST 805 teplovzdušnými zváracími prístrojmi, pre menej náročné aplikácie je možné použiť lepidlo L33. Fóliu dodávame vo farbe antracitovej, zelenej a čiernej.

Medzi základné úžitkové vlastnosti fólie AQUAPLAST 805 patrí:

 • Veľmi dobrá odolnosť vodám o rôznej tvrdosti a agresivite
 • Odolnosť proti mechanickému poškodeniu
 • Rýchle a bezproblémové opracovanie všetkých detailov
 • Vysoká elasticita a poddajnosť
 • Výborná zvariteľnosť
 • Dlhodobá bezporuchová funkcia izolácie
 • Prispôsobivosť členitosti podkladu
 • Hygienická a ekologická nezávadnosť

© 2011 Copyright Samuel Lehotský STAVPLEX Created by binary.sk